top of page

HUMAN RESOURCES & stresscoaching

Vi er din specialist, når du har brug for at arbejde med mennesker i din virksomhed og organisation. Human Resources specialister arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø og velfungerende medarbejdere.

Vi understøtter din virksomheds Human Ressource Management, og det omfatter rekruttering, som er en af vores primære ydelser, men også i høj grad employer, branding, efteruddannelse, arbejdsmiljøstrategi, lønsamtaler, og forhandlinger.

Vi har viden om personalejuridiske, organisatoriske og personalerelationelle spørgsmål. Vi støtter dig som ledelse i at skabe et stærkt bindeled til medarbejderne.

Mange virksomheder har behovet, men har ikke medarbejdervolumen til at ansætte en HR-specialist. Det er derfor, du skal støtte dig til vores kompetencer.

Stress kræver stor opmærksomhed, og vi kan støtte dig i forbyggelse af stress i virksomheden. Både gennem workxhops, hvor vi sætter fokus på temaet generelt, men også gennem individuelle forløb for medarbejdere, som er i udfordringer.

 

Vi har konsulenter, der er uddannet ved Manning Inspires. Coachuddannelse er godkendt på ACTP-niveau af den største internationale brancheorganisation, ICF (International Coach Federation). Med en ACTP godkendelse er Manning Inspires Coachuddannelse blandt de få i Danmark, der via en omfattende evalueringsproces har fået tildelt den højest mulige anerkendelse fra ICF.

 

bottom of page